Stilbruket

Skrufs Glasbruk

Skrufs Glasbruk

Skrufs glasbruk ägs och drivs av familjen Elm från Skruv. Alla produkter är tillverkade för hand i hyttan i Srkuf. En av brukets mer kända formgivarna idag är Carina Seth  Andersson, som är kvinnan bakom bl.a. den moderna klassikern, Pallo.